به مرکز پشتیبانی خوش آمدید
براي پشتيباني بهتردرخواستها و خدمت بهتر به شما ، ما يك سيستم پشتيباني تيكت راه اندازي نموديم. به هر در خواست پشتيباني يك شماره منحصر به فرد اختصاص مي يابد كه شما مي توانيد مراحل پيشرفت و پاسخ آنلاين آن را دنبال فرمائيد.براي ارجاع شما ما كاملا درخواستهاي پشتيباني شما را آرشيو مي نماييم
کد کاربری
رمز
عدد تصویر
شرکت عصر انتقال داده ها